empresa familiar

 

Totes les empreses familiars necessiten una estratègia personalitzada.

 

Coneixem la problemàtica de l'empresa familiar. Col·laborem en la resolució de conflictes que es produeixin en el si de l'organització; tant en l'àmbit de la direcció com en l'àmbit de personal. Som del parer que les peculiaritats de l'empresa familiar van més enllà dels plantejaments jurídics, financers o comercials.

També és del tot necessari sospesar la importància de les relacions familiars en el marc del desenvolupament eficaç de l'empresa.

Com a consultors d'empreses familiars, treballem ajudant-vos a identificar la millor estratègia. Ens basem en allò que vosaltres i la família voleu, sense deixar de banda allò que el negoci necessita.

Oferim un producte únic que el departament d'R+D+I ha desenvolupat i ha integrat: GFS-FBS (Family Bussiness Solutions)

template joomla